Projecten

Vrijdag IT

Wat houdt Vrijdag IT bezig

Benieuwd wat Vrijdag bezig houdt? Houd dan deze website in de gaten! Dat kunnen mooie projecten, maar ook gave ontwikkelingen en samenwerkingen zijn.

Beleid en beheer

Groenbeleid gemeente Son en Breugel

Het vertalen van beleid en politieke visies naar de praktische uitvoering op het gebied van openbaar groen. Dit is in een notendop de tijdelijke invulling van deze functie als senior adviseur groen!

Het beheer van de (groene) openbare ruimte houdt in dat we stevige keuzes moeten maken, zeker in een veranderend klimaat. Ik zet de strategische wensen en uitgangspunten om naar een operationeel plan. Dit betekent bijvoorbeeld handen en voeten geven aan het groenbeleidsplan door het opstellen van een groen-grijs beheerplan. En het begeleiden van aanbestedingen zodat het beheerplan tot uitvoering komt. Maar ook zet ik participatietrajecten op om samen met inwoners tot een nieuwe inrichting van de openbare ruimte te komen. En samen met het team vorm ik achterstallig groen om naar klimaatbestendig, biodivers en aantrekkelijk groen.

Een mooie functie, waarbij ik mijn groene vakkennis, communicatie skills en sociale voelsprieten toepas om de politiek, collega’s van andere disciplines en bewoners mee te nemen in plannen voor een mooie en toekomstbestendige groene buitenruimte!

Implementatie

Lancering Green Tech start-up

Sobolt B.V. maakt oplossingen voor een duurzame toekomst. Samen met Investree B.V. richten ze eind 2019 TreeTracker op. Vrijdag IT is 3 jaar lang kartrekker van deze Green Tech Startup.

De AI ontwikkelaars en boomtechnisch adviseurs worden samengebracht om de ontwikkeling van een volautomatische boominventarisatie te maken. In 1 jaar tijd hebben we de ontwikkeling naar een versie 1.0 afgerond. Het resultaat is een uniek deep learning model dat een echte revolutie is voor boominventarisaties!

In de 2 jaar die volgen zullen we projecten uitvoeren bij 20 Nederlandse gemeenten. Daarnaast voeren we voor diverse Nederlandse en internationale gemeenten pilots uit. In totaal analyseren we in die tijd bijna 500.000 bomen!

Als algemeen directeur en bestuurder ben ik verantwoordelijk voor het binnenhalen en uitvoeren van projecten. Maar ook het aansturen van het (deels externe) projecten- en consultancy team en het afstemmen met de aandeelhouders behoren tot de werkzaamheden.

Analyse

Proces boomonderhoud voor gemeente Amsterdam

Gemeente Amsterdam heeft bijna 300.000 straat- en laanbomen te beheren. Dat is natuurlijk geen eenvoudige opgave. De afdeling Verkeer& Openbare Ruimte wil het proces rondom het planmatig onderhoud van bomen datagestuurd programmeren en vraagt Vrijdag IT om het huidige proces tegen het licht houden.

Samen met betrokkenen van binnen en buiten de gemeente brengen we de processen in beeld die rondom plantmatig onderhoud van bomen spelen. Hierbij benoemde we de stakeholders, inclusief de informatiebehoefte die iedere stakeholder heeft. De analyse wordt gebruikt om nieuwe beheersoftware in te richten en aan te laten sluiten op het gebruik.

Een prachtige en uitdagende opdracht voor een prachtige en uitdagende stad!

Implementatie

Aansluiting op normen voor gemeente Delft

Gemeente Delft is enthousiast gebruiker van het softwarepakket Obsurv. En ook is Delft enthousiast gebruiker van het Handboek Bomen. Eén probleem: Obsurv en Handboek Bomen matchen niet 100%. Dit moet opgelost worden voordat het contract voor boominspectie kan worden aanbesteed.

Vrijdag IT heeft een analyse van de match en mismatch gemaakt tussen de standaardinrichting van Obsurv en het datamodel van Handboek Bomen. En natuurlijk goed geluisterd naar de eisen en wensen van de gemeente! Zaken die niet naar wens zijn, werden in samenwerking met een technisch consultant in Obsurv aangepast. Daarbij heeft Vrijdag IT een werkinstructie gemaakt voor de inspectie.

Mooi om een bijdrage te mogen leveren aan het beheer van deze innovatieve stad!

Visie

Hoe ziet een beheersysteem Openbare Ruimte er uit in 2030

Beheersystemen voor de openbare ruimte anno 2019 wijken amper af van hun voorgangers uit de jaren ’90. Maar er is verandering op komst: nieuwe technologieën en inzichten vinden hun weg naar Beheer Openbare Ruimte. De beheersystemen zoals wij die nu kennen, zouden over tien jaar wel eens compleet verdwenen kunnen zijn!

Vrijdag IT vormt samen met Terralytics een visie over wat beheersystemen over 10 jaar zijn of kunnen zijn. Samen met enthousiaste gebruikers, zoals gemeentelijk groenbeheerder Maarten Box, houden we nieuwe technologieën en inzichten tegen het licht. Zo onderzoeken we de relevantie voor het beheer van de openbare ruimte.

Het resultaat? Een white paper waarin wij onze visie voor Beheersystemen Openbare Ruimte in 2030 met je delen!

Implementatie

Planmatig onderhoud bomen voor gemeente Leeuwarden

Gemeente Leeuwarden wil stappen maken met het planmatig onderhoud van bomen. Daarom gaat Leeuwarden gebruik maken van het proces Strategisch Bomenbeheer van Bomenwacht Nederland en de procestool GRIB.

Vrijdag IT verzorgt de implementatie van het proces en van de procestool. Met workshops en on-the-job ondersteuning richten we het proces in samen met gemeente Leeuwarden. We bepalen wie wat doet en spreken taken en verantwoordelijkheden af. Maar ook opleiding en ondersteuning rondom het gebruik van de software mag natuurlijk niet ontbreken.

Een leuk opdracht, niet in de laatste plaats door het enthousiasme waarmee de projectteams vanuit Leeuwarden én Bomenwacht deze implementatie oppakken!

Samen aan de slag.

Genoeg gezien? Laten we samen aan de slag gaan om een gaaf project te maken!

Aan de slag!